(KVKK) KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Danışmanlık Süreci Nasıl İşliyor ?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyum danışmanlık hizmetinde öncelikle veri sorumlusunun VERBİS ön kaydı tamamlanır. İrtibat kişisi başkanlığında Kişisel Verileri Koruma Komitesi kurulur.

Firmada bulunan her departman ile görüşme sağlanarak tamamlanan kişisel veri işleme analizinin ardından firmanın kişisel veri işleme envanteri oluşturulur.

Kişisel veri işleme envanteri uyarınca kişisel veri işleme şartları ve amaçları incelenmek suretiyle hukuka uygunluk denetimi yapılır ve envantere göre aydınlatma metinleri, açık rıza metinleri, gizlilik sözleşmeleri ve talimatlar hazırlanır.

Veri sorumlusunun elektronik veya fiziki bilgi yönetim sistemlerinde yaşayabileceği kişisel veri sızıntılarına karşı önlem alması için yerinde idari ve teknik risk tespiti yapılır. Hazırlanan risk yönetim politikasına göre tespit edilen riskler değerlendirilir ve risk analizi yapılır. Yapılan risk analizine göre idari ve teknik risklerin ortadan kaldırılması veya azaltılmasında uygulanacak tedbirlerin veri sorumlusunun mevcut yapısına entegrasyonu için danışmalık desteği verilir.

Detaylı bilgi ve danışmanlık hizmeti almak için lütfen bize ulaşın
0 850 577 71 27

kvkk@kvkkdanismanlik.com

Web Sitemiz : https://www.kvkkdanismalik.com