ISO 27001 (BGYS) DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Bilgi Güvenliği Nedir?

Bilgi varlıklarının Gizliliği(Confidentiality), Bütünlüğü (Integrity) ve Erişilebilirliğinin (Accessibility) korunması sağlamak Bilgi Güvenliğinin ana amacıdır.

Bilgi Güvenliği, Kurum ve Kuruluştaki işlerin sürekliliğini sağlanması, olası sorunların azaltılması, bilgi varlıklarına yönelik zamanla ortaya çıkan tehditlerin belirlenmesini, açıklıklar konusunda kabul edilebilir sürede tepki gösterilmesi şeklinde ifade edilebilir.

ISO/IEC 27001, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, Güvenlik gereksinimlerini tanımlayan Uluslararası Denetlenebilir tek standarttır.

ISO/IEC 27001, Dokümante edilmiş bir BGYS’yi, kuruluşun tüm ticari riskleri bağlamında kurmak, gerçekleştirmek, izlemek gözden geçirmek, sürdürmek ve iyileştirme gereksinimlerini tanımlar.

ISO 27001, Kurumsal Yapı, Politika, Prosedür, Proses, Sorumluluklar, Uygulama ve ilgili kaynakları içerir.

ISO/IEC 27001 BGYS’nin Faydaları

 • Risklerinizi takip etmenizi,
 • Bilgi Varlıklarının belirlenmesi ve takip edilmesini,
 • Bilgi Varlıklarının sorumlularının belirlenmesi,
 • Bilgi Varlıklarına yönelik Tehditlerin belirlenmesi,
 • Bilgi Varlıklarına yönelik Tehditlerin kullanacağı açıklıkların belirlenmesi,
 • Bilgi Sistemlerinin kabul edilebilir erişiminin sağlanması,
 • Bilgi Varlıklarının Gizliliğinin sağlanması,
 • Bilgi Varlıklarının Bütünlüğünün sağlanması,
 • İş Sürekliliğinin sağlanması,
 • Personelin, İş Ortaklarının Güvenlik konusunda farkındalığının arttırılması,
 • Kurum kaynaklarının etkin kullanılmasının sağlanması,
 • Yönetişimi sağlar,
 • Yasa ve Yönetmeliklere uyumu sağlar,
 • Denetime açık olunması,
 • Üst Yönetimin Bilgi Güvenliğine olan desteğini kanıtlar

ISO 27001 Danışmanlık Hizmetimiz Hakkında Bilgi Almak İçin Bize Ulaşınız.
0 224 452 53 83

info@partekbilisim.com