Bulut Teknoloji Hizmetleri


Turkcell logosu eklenecek. Uzak Yedekleme,sanal santral,fiziksel firewall sanallaştırma.

BULUT NEDİR?
Bulut (Cloud) sistemi dosyaları ve verileri online bir platformda depolama hizmeti olarak tanımlanabilir.

Bulut bilişim, yapılandırılabilir bilişim kaynaklarından oluşan ortak bir havuza, uygun koşullarda ve isteğe bağlı olarak her zaman, her yerden erişime imkân veren bir modeldir.

Söz konusu kaynaklar (bilgisayar ağları, sunucular, veri tabanları, uygulamalar, hizmetler vb.) asgari düzeyde yönetimsel çaba ve hizmet alıcı-hizmet sağlayıcı etkileşimi gerektirecek kolaylıkta tedarik edilebilmekte ve elden çıkarılabilmektedir.

Bulut bilişim modeli, yüksek erişilebilirliği desteklemekte ve 5 temel unsurdan oluşmaktadır. Bu unsurlar, isteğe bağlı kendi kendine hizmet alabilme, geniş ağ erişimi, ortak kaynak havuzu, çabukluk ve esneklik, ölçülebilir hizmettir. Bulut bilişim 3 hizmet sunum modeli ve 4 farklı konumlandırma modelini kapsamaktadır.

– Bulut teknoloji hizmetlerinde çözüm ortağı olduğumuz Turkcell Superonline ürünlerini kullanmaktayız.